Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông xã Nam Hồng năm 2018
Số ký hiệu văn bản số 01/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày hiệu lực 23/01/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông xã Nam Hồng năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Địa chính - môi trường
Người ký duyệt Chủ tịch
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hồng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hồng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhong.ntc@namdinh.gov.vn