Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản Số: 03/ĐA-UBND
Ngày ban hành 20/01/2018
Ngày hiệu lực 20/01/2018
Trích yếu nội dung Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Chủ tịch
Tài liệu đính kèm 20122018.pdf

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hồng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hồng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhong.ntc@namdinh.gov.vn