Thông báo về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số: 01/TB-BNN
Ngày ban hành 02/02/2018
Ngày hiệu lực 02/02/2018
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Phó chủ tịch
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hồng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hồng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhong.ntc@namdinh.gov.vn