Lượt xem: 87
Hội nông dân xã Nam Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017

Chiều ngày 15/12/2017 Hội Nông Dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và công tác hội năm 2018. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Viết Kiên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Ngô Văn Cừ - TVĐU - Chủ tịch MTTQ xã.

Đồng chí Phạm Viết Kiên – Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Viết Kiên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà hội nông dân trong xã cần triển khai thực hiện trong năm 2018. Đồng chí đề nghị:Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới, hiệu qủa cho nông dân.   

                             Đồng chí Ngô Thị Phượng – ĐUV- Chủ tịch Hội nông dân xã 

          Năm 2017 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của BTV Hội nông dân Huyện Nam Trực. Hội nông dân xã nhà đã bám sát nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia lao động, tự nguyện đóng góp xây dựng, tu sửa nhà văn hóa, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đường nội đồng cùng các ban ngành đoàn thể nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí đưa xã về đích NTM, lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường công tác phối kết hợp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT giúp cho nông dân nắm vững kiến thức, kỹ thuật mới áp dụng vào trong sản xuất. Các chi hội đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với NHNN, NHCSXH huyện giúp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chi hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các chỉ tiêu thi đua, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

            Đội ngũ cán bộ hội cơ sở nhiệt tình với phong trào. Trong sinh hoạt, hội họp đã dân chủ, thẳng thắn, công khai, phát huy quyền làm chủ của hội viên. Hội viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ hội viên, nông dân xã nhà đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2017.

          Kết quả thực hiện phong trào và nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 được Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá như sau: HND huyện đề nghị Trung ương hội nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, hội viên HND xã Nam Hồng.

           Qua bình xét kết quả xếp loại:Tổng số 21 chi hội. Trong đó: Chi hội vững mạnh là 19 chi đat 90%, 2 chi khá. Các chi tiêu biểu như chi Phúc Đức,Hồng Phong, Ân Thái,Trung Thịnh, Tây Bình. Các đ/c CHT hết lòng nhiệt tình với phong trào như: đ/c Nguyễn Văn Đam chi hội Thượng Phú, đ/c Đặng thị Thu Hường chi hội Hồng An,đ/c Nguyễn Thị Tuyết chi hội Tiền Làng.

Năm 2017 Hội nông dân xã Nam Hồng đã đạt được nhiều kết quả như:

1. Về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi: Năng suất lúa ước đạt 200kg/sào, năng xuất cây lạc ước đạt 130kg /sào . Tổng đàn lợn: 1495 con, đàn trâu bò: 250 con: đàn gia cầm: 2000 con.

2. Hội đã kết nạp được 55 hội viên; số hội viên qua đời là 25 hội viên.Tổng số hội viên trên toàn xã là 2.134 hội viên, tăng 30 hội viên so với năm cuối  2016. Cuối tháng 5 đã tiến hành đổi thẻ trên toàn xã đạt tỉ lệ 75% số hội viên  

3. Hội xã đã chủ động phối hợp với Hội cấp trên, Ban nông nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp cùng các đoàn thể khác tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hoa màu cách sử dụng các chế phẩm sinh học giúp cho hội viên tiếp cận được kỹ thuật khoa học mới.Trong năm 2017 mở được 5 lớp tập huấn cho hơn 700 hội viên nghe.

Đối với NHCSXH hội chỉ đạo các chi hội tổ chức bình xét vay vốn dân chủ công khai, kiểm tra theo dõi sát sao nguồn vốn được vay; các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích tạo được nguồn lợi có khả năng tích lũy trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Đến nay số dư nợ Hội nông dân quản lý là trên 11 tỷ đồng ở 12 tổ giúp cho 372 hộ vay, số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK & VV là 513 triệu.

Đối với NHNN & PTNT Hội duy trì chế độ họp giao ban, rà soát ,thẩm định làm hồ sơ giúp cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn kịp thời để phát triển mở rộng sản xuất. Đến nay dư nợ trong toàn xã là trên 59 tỷ, giải quyết cho 420 hộ vay phát triển sản xuất.

       Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuyên truyền đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; mỗi chi Hội có việc làm cụ thể và thiết thực để chào mừng đại hội. Gắn công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày thành lập Hội. Nhiệm vụ hội ta cần phải thực hiện ngay là: Tích cực tham gia lao động, tự nguyện đóng góp ngày công và tiền bạc cùng các cơ sở hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đưa xã về đích NTM đầu năm 2018. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ chiêm 2018.Tăng  cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Các chi hội rà soát các chỉ tiêu thi đua, đề ra biện pháp cụ thể để thực hiện. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua do xã và huyện giao cho.     
       
         Tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành Nông nghiệp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp nông dân chủ động phát triển mở rộng sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, đặt điểm thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV ngay từ đầu vụ. 
Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội từ chi hội đủ nhiệt tình, năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới. Chuẩn bị cho Đại hội Hội nông dân cấp xã đầu quý I năm 2018.       

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần xây dựng quê hương Nam Hồng ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đặng Xuân Trường - Công chức VH-TT-TD-TT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 133
  • Tất cả: 5024

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hồng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hồng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhong.ntc@namdinh.gov.vn