Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 03/TB-UBND 22/01/2018 Thông báo tăng cường quản lý bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng công ty YAMANI và Chợ Đê Tải về
Số 02/TB-UBND 17/01/2018 Thông báo về việc tăng cường quản lý, ra quân bảo vệ môi trường đảm bảo tiêu chí 17 đạt chuẩn Nông thôn mới Tải về
Số: 07/UBND-VP 09/01/2018 Công văn của UBND huyện về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018 Tải về
Số: 08/KH-UBND 27/12/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 1412 của giám đốc Công an tỉnh và Nghị quyết số 19 của BCH Đảng uỷ về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo Tải về
428-TB/HU 25/12/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
123

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hồng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hồng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhong.ntc@namdinh.gov.vn