Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 322/QĐ-UBND 18/04/2018 Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2018 và quý I năm 2019 Tải về
Số: 265/UBND-VP5 17/04/2018 Công văn của UBND tỉnh về việc đảm bảo TTATGT trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2018 Tải về
Số: 08/TB-UBND 17/04/2018 Thông báo về việc hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng chính phủ Tải về
Số: 27/UBND-VP2 16/04/2018 Công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Tải về
Số: 10/KH-BCĐVSATTP 12/04/2018 Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 Tải về
Số: 29/KH-UBND 12/04/2018 Kế hoạch của UBND huyện triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 Tải về
Số: 01-/KH-UBND-BDVHU 12/04/2018 Kế hoạch chương trình phối hợp số 01-/Ctr-UBND-BDVHU giữa ủy ban nhân dân huyện với ban dân vận huyện ủy năm 2018 "Năm dân vận chính quyền" Tải về
Số: 153/UBND-VP 10/04/2018 công văn của UBND huyện về việc xây dựng bộ hồ minh chứng đạt các tiêu chí khu dân cư văn hóa NTM Tải về
ĐA 03/04/2018 Đề án sửa đổi, bổ sung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã Nam Hồng giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
Số 01/ĐA-UBND 03/04/2018 Đề án xây dựng khu dân cư Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
123456

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hồng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hồng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhong.ntc@namdinh.gov.vn